Herder Ecochopper
Herder Ecochopper

Duurzaam bermbeheer met de Herder Ecochopper

Nieuw in ons aanbod: de Ecochopper. Deze innovatieve schijvenmaaier heeft een ingebouwde hakselunit. Bermen en groenstroken zijn een belangrijk onderdeel voorde natuurgebieden. Zij vormen een verbindingsstrook voordieren en planten tussen verschillende leefgebieden. Omdeze bermen zo aantrekkelijk mogelijk te houden is het vanbelang dat op de juiste manier onderhouden worden en methet juiste materiaal. Door het gebruik van de Ecochopper hebben insecten een betere overlevingskans en blijven zaden op de grond achter. Dit is goed voor de biodiversiteit en daarmeevoor een gezond ecosysteem.  Door gras op de juiste manier te verhakselen is het maaiafval geschikt voor het verwerken tot compost of het opwekken van biogas of waterstof.