Herder MRZ Maaikorf
Herder MRZ Maaikorf

Het onderhoud van de West-Vlaamse waterwegen

Hoe onderhoudt de provincie onze waterlopen? Herder biedt al jaren de beste oplossing om wateroverlast te voorkomen. Ontdek het belang van maaikorven in deze reportage van WTV.