Marolin grachtenfrees - cureuse de fossés
Marolin grachtenfrees

Wanneer kiest u best voor een grachtenfrees?

Niet alle grachten kunnen met een maaikorf of klepelmaaier onderhouden worden, soms kan een grachtenfrees de betere oplossing zijn. Een grachtenfrees wordt niet gebruikt voor het aanleggen of uitdiepen van sloten. Deze is enkel geschikt voor het verwijderen van slib en begroeiing in bestaande grachten. Dit zorgt ervoor dat het water weer vlot kan doorlopen en zo wordt wateroverlast vermeden.

Onderstaande foto’s tonen het resultaat van voor en na het gebruik van de Marolin grachtenfrees.